Farnosť Veľké Kostoľany

Otázky na Birmovku

Milí birmovanci,
prihlásili ste sa ku prijatiu sviatosti birmovania. Jednou z podmienok prijatia je aj primeraná vedomostná úroveň. Na jej overenie poslúžia aj tieto otázky na preskúšanie. 

Prosím o ospravedlnenie...v otázke č.12- je chybný údaj- prosím aby ste si ho po vytlačení otázok opravili- Počet kníh Starého zákona je 46 a nie ako uvádza chybný údaj 45.  Ďakujem.

 Otazky-na-birmovku.pdf

Pripomenutie tajomstva Máriinho narodenia

Hajicek

VEĽKÉ KOSTOĽANY 13. septembra 2016 - Vo Veľkých Kostoľanoch, v Hájičku, si aj tento rok, v nedeľu 11. septembra, pripomenuli tajomstvo Máriinho narodenia.

Na miesto putujú každoročne okolo sviatku Narodenia Panny Márie veriaci z farnosti Veľké Kostoľany a okolitých dedín. Výročná púť vyvrcholila nedeľnou svätou omšou s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom.

V roku 1830 sa rozšírila na tomto území morová nákaza. Veriaci z Veľkých Kostolian konali prosebnú procesiu a mor ustal. Z vďačnosti voči Bohu a Panne Márii vybudovali na mieste zvanom Hájiček kaplnku zasvätenú Narodeniu Panny Márie a dali sľub, že budú každoročne putovať do Hájička na poďakovanie za zastavenie morovej rany. Púť sa koná každoročne od roku 1832.

Pozvanie na nedeľnú slávnosť prijali aj kňazi - rodáci. Vyše 500 pútnikom sa prihovoril v homílii arcibiskup Orosch. Vyzval ich, aby na základe príkladu Panny Márie spoznávali, prijímali a napĺňali Božiu vôľu vo svojom živote. Za slávenie sa trnavskému arcibiskupovi poďakoval miestny farár Igor Gajdoš. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi pochádzajúci z farnosti Veľké Kostoľany, medzi ktorými bol aj jubilujúci kňaz, dekan Michal Janech, ktorý si pripomína 25. výročie kňazskej služby.