Farnosť Veľké Kostoľany

Skúšanie birmovancov z Veľkých Kostolian 5.5.2018

V sobotu 05.05.2018 bude preskúšanie birmovancov z Veľkých Kostolian na farskom úrade.

      09:00 skupina „A“

      09:30 skupina „B“

      10:00 skupina „C“

      10:30 skupina „D“

Otázky na Birmovku

Milí birmovanci,
prihlásili ste sa ku prijatiu sviatosti birmovania. Jednou z podmienok prijatia je aj primeraná vedomostná úroveň. Na jej overenie poslúžia aj tieto otázky na preskúšanie. 

 Otazky-na-birmovku.pdf