Farnosť Veľké Kostoľany

Svedectvo Tomáša Surovca

Prečítajte si a vypočujte zaujímavé svedectvo Tomáša Surovca. Svedectvo sa zobrazí po klinutí na odkaz:

Svedectvo Tomáša Surovca