Farnosť Veľké Kostoľany

Dôležité dátumy našej farnosti 2019

Dôležité dátumy našej farnosti v roku 2019

( 1. sv. prijímanie, Hody, Púť Hájiček, Poklony )

 

       1.   Prvé sväté prijímanie

Veľké Kostoľany - 02. júna 2019

Dubovany - 26. mája 2019

Pečeňady - 9. júna 2019

 

 2.    Celodenné poklony vo farnosti

Veľké Kostoľany - 13. septembra 2019

Dubovany - 20. apríla 2019

Pečeňady - 05. mája 2019

           3. Hody vo farnosti

Veľké Kostoľany - 16. júna 2019

Dubovany - 29. septembra 2019

Pečeňady - 30. júna 2019

4. Božie Telo

Veľké Kostoľany - 20. júna 2019

Dubovany - 23. júna 2019

Pečeňady - 20. júna 2019


Púť v Hájičku bude 07. - 08. septembra 2019.

účasť prisľúbil mukačevský biskup vladyka Milan Šášik