Farnosť Veľké Kostoľany

Dôležité dátumy našej farnosti 2021

Dôležité dátumy našej farnosti v roku 2021

( 1. sv. prijímanie, Hody, Púť Hájiček, Poklony )

 

       1.   Prvé sväté prijímanie

Veľké Kostoľany -

       Dubovany -

       Pečeňady -

SVIATOSŤ BIRMOVANIA bude vysluhovaná v čase skončenia obmedzení pre počet účastníkov

 

 2.    Celodenné poklony vo farnosti

Veľké Kostoľany - 13. septembra 2021

    Dubovany - 20. apríla 2021

     Pečeňady - 05. mája 2021

           3. Hody vo farnosti

Veľké Kostoľany - 20. júna 2021

                     Dubovany - 26. septembra 2021

            Pečeňady - 13. júna 2021

4. Božie Telo

Veľké Kostoľany - 03. júna 2021

           Dubovany - 06. júna 2021

            Pečeňady - 03. júna 2021


Púť v Hájičku bude 11. - 12. septembra 2021.