Farnosť Veľké Kostoľany

Skúšanie birmovancov z Veľkých Kostolian 5.5.2018

V sobotu 05.05.2018 bude preskúšanie birmovancov z Veľkých Kostolian na farskom úrade.

      09:00 skupina „A“

      09:30 skupina „B“

      10:00 skupina „C“

      10:30 skupina „D“