Farnosť Veľké Kostoľany

Oprava oznamov Nedeľa 3.6.2018

V nedeľu 3.6.2018 bude sv. omša vo Veľkých Kostoľanoch o 10:30 hod. za prvoprijímajúce deti.