Farnosť Veľké Kostoľany

Duchovné cvičenia s pátrom Mariakumarom

Duchovné cvičenia Vnútorného uzdravenia

páter James Mariakumar a Mary Pereira

Kostol sv. Víta vo Veľkých Kostoľanoch
02.07.2017 –07.07.2017 (nedeľa – piatok)

Duchovný poradca páter James Mariakumar, misionársky kňaz zo Spoločnosti Božieho Slova z Indie vedie modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie z rozličných kliatob a závislostí. Venuje sa problémovým manželstvám a pomáha rodinám v kríze. Duchovné cvičenia vedie v Indii, Taliansku, Nemecku, Litve, Rakúsku, na Slovensku, pričom mu pomáha aj laická spolupracovníčka Mary Pereira z Indie.