Farnosť Veľké Kostoľany

Arcibiskup sa zúčastnil na oslavách 800. výročia obce Pečeňady

VEĽKÉ KOSTOĽANY 30. augusta 2016 - V Pečeňadoch, ktoré patria do farnosti Veľké Kostoľany, v nedeľu 28. augusta vyvrcholili oslavy 800. výročia od prvej písomnej zmienky o obci.

Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch spolu s kňazmi rodákmi a duchovnými, ktorí pastoračne pôsobili a pôsobia v tejto farnosti. Samotná obec Pečeňady nesie v erbe symbol Božského Srdca Ježišovho, ktorému je zasvätený aj miestny kostol. Arcibiskup Ján Orosch zaželal účastníkom slávnosti, aby Božské Srdce bolo Kráľom a strediskom sŕdc všetkých obyvateľov. Po svätej omši požehnal novú sochu Krista Kráľa, ktorú obec dala postaviť pred budovou obecného úradu.