Oznam pre farníkov

             

Milí veriaci z farnosti Veľké Kostoľany, milí priatelia kdekoľvek!
Oznamujem Vám, že pre Vás pripravujeme živé vysielania počas posvätného Trojdnia, na Veľkonočnú nedeľu..
Živý prenos môžete sledovať na linku, ktorý bude uvedený tu na farskej stránke, alebo youtube kanále RKC Veľké Kostoľany.
Na Zelený štvrtok o 17.00 hod, Obrady Veľkého piatku o 15.00 hod, obrady vzkriesenia v sobotu o 19.00 hod a svätú omšu na Nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania o 11.00 hod.
Teším sa na Vás....

   

 

                  OZNAM – ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB DO 23.03.2020

V čase zákazu slúženia verejných svätých omší budeme  my kňazi slúžiť sväté omše súkromne.

Úmysly svätých omší naplánovaných na tento týždeň do 15. marca 2020 odslúžime tak, ako boli naplánované.

 

                                                OZNAM FARÁRA 

 

Počas zákazu verejných bohoslužieb budem slúžiť sväté omše súkromne každý deň.

Na záver každej svätej omše udelím celej farnosti a nášmu Slovensku i celému svetu

Požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

ako prosbu o zastavenie šírenia nákazy a o ochranu pre všetkých bez rozdielu. 

My, veriaci spojme sa v modlitbe za chorých, za zdravotníckych pracovníkov i za seba navzájom!

Svätý Rochus, oroduj za nás !