Sväté omše

Omše vo farnosti Veľké Kostoľany ( v zimnom čase )

Sv. omše vo farnosti Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00
Utorok Noemi
Dubovany
14:45
17:00
Streda Farský kostol
Pečeňady
17:00
17:00
Štvrtok Farský kostol
Dubovany
17:00
17:00
Piatok Farský kostol
Pečeňady
17:00
17:00
Sobota Kaplnka 8:00
Nedeľa Farský kostol
Dubovany
Pečeňady
Farský kostol
7:30
8:30 ( 9:45 )*
8:30 ( 9:45 )*
11:00

 

 

Omše vo farnosti Veľké Kostoľany ( v letnom čase )

Sv. omše vo farnosti Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 18:00
Utorok Noemi
Dubovany
14:45
18:00
Streda Farský kostol
Pečeňady
18:00
18:00
Štvrtok Farský kostol
Dubovany
18:00
18:00
Piatok Farský kostol
Pečeňady
18:00
18:00
Sobota Kaplnka 8:00
Nedeľa Farský kostol
Dubovany
Pečeňady
Farský kostol
7:30
8:30 ( 9:45 )*
8:30 ( 9:45 )*
11:00

Zmeny sv. omší z dôvodu napr. pohrebu sú vyhlasované priebežne.

V piatok 1. piatkového týždňa sú sv. omše:

  • Farský kostol o 18:00
  • Dubovany o 17:30 ( o 16:30 vyloženie Sviatosti Oltárnej, sv. spoveď a o 17:15 pobožnosť )
  • Pečeňady o 18:30

*Vo filiálnych obciach sú nedeľné sv. omše v pravidelných intervaloch menené.