Štruktúra

Dekanát Piešťany:

Rozloha – 386 499 270 m2
Počet obyvateľov – 64 071

Dekan: Mgr. Jozef Gallovič
Školský dekan:PaedDr. Rastislav Nitran

Farnosť:

Veľké Kostoľany - farský kostol sv. Víta (1464)

Prvé písomné zmienky z rokov 1209 a 1246 v darovacích listinách uhorského kráľa Ondreja II. Spomínajú obec pod názvom Costulan. V listine z roku 1229 pri ohraničení Bohuníc sa Kostoľany spomínajú ako ,,villa sancti Viti“ (dedina svätého Víta). Patrónom kostola i obce bol svätý Vít. Svätý Vít bol synom bohatého pohana Hylasa na Sicílii. Kresťansky ho vychovávala jeho pestúnka Krescencia s manželom Modestom, ktorý ho aj pokrstil. Dvanásťročného Víta nemohol odvrátiť od viery ani jeho otec, ani sudca Valerián, ani cisár Dioklecián. Vít údajne jednej noci utiekol s Modestom a Krescenciou na člne a pristál v južnom Taliansku. Keďže v lukánskom kraji vystupovali ako kresťania, chytili ich a postavili pred súd. Víta hodili do kotla s vriacim olovom a olejom. On vraj vyskočil z kotla. Všetkých troch potom mučili na škripci a všetci traja zomreli za Krista okolo roku 305.

Kaplnky:

Sedembolestnej Panny Márie (1768)

Narodenia Panny Márie (1832)

 

Ďalšie informácie o kostole a sakrálnych stavbách nájdete na webovej stránke našej obce velkekostolany.sk.

Filiálky:

Dubovany - filiálny kostol sv. Michala archanjela (1778)

Z dostupných prameňov nie je známy rok započatia výstavby miestneho Kostola sv. Michala archanjela, v obecných písomnostiach sa spomína len rok 1778, kedy sa začalo s jeho prestavbou, pričom staršia kostolná loď bola ponechaná v pôvodnom stave. Bočný oltár Najsvätejšej trojice pochádza z roku 1630, nad ním sa nachádza obraz Veronikin ručník. V súčasnosti je tento bočný oltár zreštaurovaný a nachádza sa v novom rímsko-katolíckom kostole v Piešťanoch. Okolo kostola sa rozprestiera cintorín, na ktorom sa zachovalo niekoľko kamenných krížov z 18. a 19. stor., vytvorených v štýle ľudového baroka.

 

Pečeňady - filiálny kostol Božského Srdca Ježišovho (1896)

Pečeňadský kostol dala postaviť v roku 1896 grófka Ľudovíta Užovičová-Blundellová. Posviacka kostola sa uskutočnila na sviatok Krista Kráľa – v poslednú októbrovú nedeľu 1899 (29.10.). Prístavbou roku 1904 pribudovali ku kostolu vežu a chór. Kostol zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu.